Servicii pentru cumpărător 

· - asigurarea cumpărătorului de siguranţa tranzacţiei, înstiinţarea cumpărătorului în ceea ce priveşte orice viciu ascuns sau evicţiuni.

· - prezentarea unui număr mare de proprietăţi imobiliare oferite spre vânzare

· - eliminarea timpului pierdut datorită identificării proprietăţilor oferite spre vânzare

· - consultanţă în vederea cumpărării celei mai bune proprietăţi imobiliare

· - consultanţă bancară, depunerea dosarului de credit la bancă (pe baza parteneriatului încheiat cu băncile corespondente), fără extracost şi operativitate mai mare în obţinerea creditului

· - eliminarea timpului pierdut prinexistenţa de dosare complete despre imobil, care conţin extras CF, act de vânzare-cumpărare imobil, descriere amplasament imobil, poze din exterior şi din interior – informaţii corecte şi exacte despre situaţia imobilelor oferite spre vânzare

· - căutarea imobilului preferat de client şi indisponibil la acel moment în oferta agenţiei noastre imobiliare

 

Servicii pentru vânzător

· - expertizare la faţa locului

· - fotografierea imobilului

· - evaluarea realistă a imobilului

· - prezentarea imobilului unui număr mare de posibili cumpărători, fără violarea zilnică a intimităţii vânzătorului

· - eliminarea timpului pierdut datorită identificării posibililor cumpărători

· - eliminarea cheltuielilor de publicitate a imobilelor

· - evaluarea corectă a preţului de tranzacţionare a proprietăţii imobiliare

· - consiliere în redactarea documentelor specifice fiecărei tranzacţii

· - consultanţă imobiliară de specialitate pentru ridicarea valorii bunului, dupa caz.

· - întocmirea unui dosar special şi complet al fiecărui imobil în parte, care conţine adeverinţă asociaţie de proprietari, cazier fiscal primărie, extras CF, act de vânzare-cumpărare imobil, descriere amplasament imobil, poze din exterior şi din interior – urmarindu-se eficienta şi rapiditatea tranzacţiei şi identificarea maximă a potenţialilor cumpărători.

· - evitarea transformării imobilului dumneavoastră într-un pasaj pietonal pe unde să treacă zeci de vizitatori mai mult sau mai puţin interesaţi

· - selecţia cumpărătorilor solvabili şi cu adevarat înteresaţi de oferta dumneavoastră.